Ny sökning
PLS0057

Växtbildsteknik

PLS0057 Växtbildsteknik, 3,0 Hp

Kursplan fastställd

2017-09-18

Ämnen

Biologi

Betygsskala

Godkänd / Icke godkänd Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Ytterligare information

Fee: free of charge for SLU students;
for outside SLU students a course fee is 6000 SEK (+ travelling cost covered on own expenses).
Number of course participants is maximum 16.
Notice! The course will take place in Lund (Medicon Village and Biology house)

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för växtförädling