Ny sökning
PLS0058

Kritikalitet i, av och för design - mot en förståelse för kritik i landskapsarkitektur, urbanism och design

PLS0058 Kritikalitet i, av och för design - mot en förståelse för kritik i landskapsarkitektur, urbanism och design, 4,0 Hp

Kursplan fastställd

2018-02-08

Ämnen

Landskapsplanering

Betygsskala

Godkänd / Icke godkänd Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Ytterligare information

Preseminar coursework: Before participating in the seminar, students undertake 3 types of
preparatory work over a period of 2 weeks prior to the 2-day group meeting:
- read required literature (literature list will be provided)
- analyze 3 sample critiques (selected from course literature list)
- choose a design work, and write a preliminary critique text of that work (list of design works
will be provided)

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning