Ny sökning
PLS0059

NOVA-kurs Phenotyping Technologies in Plant-environment Interactions

PLS0059 NOVA-kurs Phenotyping Technologies in Plant-environment Interactions, 5,0 Hp

Kursplan fastställd

2018-08-10

Ämnen

Biologi

Betygsskala

Godkänd / Icke godkänd Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Ytterligare information

For more information, see https://www.nmbu.no/en/students/nova/students/phd-courses/phd-courses-2018/node/31463

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för växtskyddsbiologi