Ny sökning
PLS0061

Genomselektion inom växtförädling: Från teori till praktik

PLS0061 Genomselektion inom växtförädling: Från teori till praktik, 3,0 Hp

Kursplan fastställd

2018-09-19

Ämnen

Biologi

Betygsskala

Godkänd / Icke godkänd Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Ytterligare information

Venue
Nelson Mandela African Institution of Science and Technology
Arusha, Tanzania

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för växtförädling