Ny sökning
PLS0062

Analytisk och kvantitativ GC-MS

PLS0062 Analytisk och kvantitativ GC-MS, 3,0 Hp

Kursplan fastställd

2018-09-20

Ämnen

Biologi

Betygsskala

Godkänd / Icke godkänd Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Ytterligare information

The laboratory practice will run during several days, and the evaluation of different quantification methods should be reported both as a written lab report, to be mailed or handed in, and as an oral presentation (PowerPoint, etc).

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för växtskyddsbiologi