Ny sökning
PLS0063

Biometrical methods for analyzing plant breeding trial data in the omics era

PLS0063 Biometrical methods for analyzing plant breeding trial data in the omics era, 3,5 Hp

Kursplan fastställd

2018-12-20

Ämnen

Biologi

Betygsskala

Godkänd / Icke godkänd Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Ytterligare information

Schedule during the intensive week:
8:30AM – 12:30AM Theory and Results from real data applications
1:30PM-5:30PM Practices with computer (each student brings theirs) – hands on for running R codes fitting a variety of stats models.