Ny sökning
PLS0064

Basic Statistics

PLS0064 Basic Statistics, 4,0 Hp

Kursplan fastställd

2019-01-22

Ämnen

Matematisk statistik

Betygsskala

Godkänd / Icke godkänd Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Ytterligare information

The course is given in Alnarp.
The course literature is Olsson, Statistics for Life Science I (Studentlitteratur)
The total time for the course is approximately 110 h.
Apply for course

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för biosystem och teknologi