Ny sökning
PLS0064

Basic Statistics

PLS0064 Basic Statistics, 4,0 Hp

Kursplan fastställd

2019-01-22

Ämnen

Matematisk statistik

Betygsskala

Godkänd / Icke godkänd Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för biosystem och teknologi

Kursfakta

Ämne: Matematisk statistik
Kurskod: PLS0064 Plats: Alnarp Distanskurs: Ja Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig avdelning: Institutionen för biosystem och teknologi Studietakt: 100%