Ny sökning
PLS0065

Biometrical methods for analyzing plant breeding trial data in the omics era

PLS0065 Biometrical methods for analyzing plant breeding trial data in the omics era, 3,0 Hp

Kursplan fastställd

2019-05-21

Ämnen

Biologi

Betygsskala

Godkänd / Icke godkänd Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Ytterligare information

Pedagogical approach
Lectures, demonstrations and computer practices.

Technical requirements
Own participant laptop with the last version of R installed (http://www.r-project.org)

Course time
8:30AM – 12:30AM Theory and Results from real data applications
1:30PM-5:30PM Practices – hands on for running R codes fitting a variety of stat models

Guest Lecturers: Prof. José Crossa (Centro International de Mejoramiento de Maíz y Trigo, CIMMYT, Texcoco, México), Prof. Paulino Pérez (Colegio de Postgraduados, Montecillo, México)

Organizers
Application to Rodomiro.Ortiz@slu.se cc. Therese.Bengtsson@slu.se no later than mid-August 2019.
Course organizer: Dept. of Plant Breeding, LTV.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för växtförädling