Ny sökning
PLS0067

Statistical methods - an overview

PLS0067 Statistical methods - an overview, 4,5 Hp

Kursplan fastställd

2019-10-31

Ämnen

Matematisk statistik

Betygsskala

Godkänd / Icke godkänd Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Ytterligare information

The course is given during January-February in Alnarp.
The total time for the course is approximatetly 120 h.
Apply for course

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för biosystem och teknologi