Ny sökning
PLS0067

Statistical methods - an overview

PLS0067 Statistical methods - an overview, 4,5 Hp

Kursplan fastställd

2019-10-31

Ämnen

Matematisk statistik

Betygsskala

Godkänd / Icke godkänd Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Ytterligare information

Examination
Approved assignments during the course and written paper and oral presentation related to the students’ research project.

The course is given during January-February in Alnarp.
The total time for the course is approximatetly 120 h.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för biosystem och teknologi