Ny sökning
PLS0070

Research Methods: Nature, Space, Belonging

PLS0070 Research Methods: Nature, Space, Belonging, 5,0 Hp

Kursplan fastställd

2020-03-13

Ämnen

Landskapsarkitektur

Betygsskala

Godkänd / Icke godkänd Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Ytterligare information

Location Alnarp with some travel to Malmö and Copenhagen.

The course has been postponed and will be given in winter or early spring 2021. Contact Max Ritts for more information.