Ny sökning
PLS0071

Criticality in Research/Criticality as Praxis: Knowledge tools for designing urban futures

PLS0071 Criticality in Research/Criticality as Praxis: Knowledge tools for designing urban futures, 4,0 Hp

Kursplan fastställd

2020-03-13

Ämnen

Landskapsplanering Landskapsarkitektur

Betygsskala

Godkänd / Icke godkänd Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning

Kursfakta

Ämne: Landskapsplanering Landskapsarkitektur
Kurskod: PLS0071 Plats: Alnarp Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig avdelning: Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning Studietakt: 35%