Ny sökning
PLS0072

Criticality in research/Criticality as praxis: Knowledge tools for designing sustainable urban landscape futures

PLS0072 Criticality in research/Criticality as praxis: Knowledge tools for designing sustainable urban landscape futures, 4,0 Hp

Kursplan fastställd

2020-03-13

Ämnen

Landskapsplanering Landskapsarkitektur

Betygsskala

Godkänd / Icke godkänd Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska