Ny sökning
PLS0073

Vanliga mikroskopimetoder i biologisk forskning

PLS0073 Vanliga mikroskopimetoder i biologisk forskning, 3,0 Hp

Kursplan fastställd

2020-03-13

Ämnen

Biologi

Betygsskala

Godkänd / Icke godkänd Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Ytterligare information

Pedagogical form
Lectures, case studies, active participation in training sessions and discussions, and a presentation will prepare students for planning and applying microscopy methods in their future projects.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för växtskyddsbiologi