Ny sökning
PLS0073

Vanliga mikroskopimetoder i biologisk forskning

Kursplan

PLS0073 Vanliga mikroskopimetoder i biologisk forskning, 3,0 Hp

Ämnen

Utbildningens nivå

Forskarnivå

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för Växtskyddsbiologi