Ny sökning
PLS0073

Vanliga mikroskopimetoder i biologisk forskning

Kursplan

PLS0073 Vanliga mikroskopimetoder i biologisk forskning, 3,0 Hp

Ämnen

Utbildningens nivå

Forskarnivå

Språk

Engelska

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för Växtskyddsbiologi

Kursfakta

Ämne:
Kurskod: PLS0073 Plats: Alnarp Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig avdelning: Institutionen för Växtskyddsbiologi Studietakt: 100%