Ny sökning
PLS0074

Evolutionary Integrated Pest Management

PLS0074 Evolutionary Integrated Pest Management, 1,5 Hp

Kursplan fastställd

2020-03-27

Ämnen

Biologi

Betygsskala

Godkänd / Icke godkänd Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Ytterligare information

Course dates 26-27 November 2020
The course is an online course.

Pedagogical form:
Lectures
Scenario based learning
Group discussions
Student presentations

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för växtskyddsbiologi