Ny sökning
PLS0074

Evolutionary Integrated Pest Management

PLS0074 Evolutionary Integrated Pest Management, 1,5 Hp

Kursplan fastställd

2020-03-27

Ämnen

Biologi

Betygsskala

Godkänd / Icke godkänd Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för växtskyddsbiologi

Kursfakta

Ämne: Biologi
Kurskod: PLS0074 Plats: Alnarp Distanskurs: Ja Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig avdelning: Institutionen för växtskyddsbiologi Studietakt: 100%