Ny sökning
PLS0077

Phenotyping Technologies in Plant-environment Interactions - Common Data Standards and Omics Technologies in Phenotyping

PLS0077 Phenotyping Technologies in Plant-environment Interactions - Common Data Standards and Omics Technologies in Phenotyping, 3,0 Hp

Kursplan fastställd

2020-11-16

Ämnen

Biologi

Betygsskala

Godkänd / Icke godkänd Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för växtskyddsbiologi

Kursfakta

Ämne: Biologi
Kurskod: PLS0077 Plats: Alnarp Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig avdelning: Institutionen för växtskyddsbiologi Studietakt: 100%