Ny sökning
PLS0078

Avancerad Landskapsteori

PLS0078 Avancerad Landskapsteori, 15,0 Hp

Kursplan fastställd

2021-01-15

Ämnen

Landskapsplanering Landskapsarkitektur

Betygsskala

Godkänd / Icke godkänd Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Ytterligare information

Timetable:
The course is in period 2. A complete schedule exists and in the first half of the course, the focus is on the lectures and seminars. The second part is devoted to writing the scientific paper.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning