Ny sökning
PLS0078

Avancerad Landskapsteori

PLS0078 Avancerad Landskapsteori, 15,0 Hp

Kursplan fastställd

2021-01-15

Ämnen

Landskapsplanering Landskapsarkitektur

Betygsskala

Godkänd / Icke godkänd Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Ytterligare information

Timetable:
The course is in period 2. A complete schedule exists and in the first half of the course, the focus is on the lectures and seminars. The second part is devoted to writing the scientific paper.