Ny sökning
PLS0078

Avancerad Landskapsteori

PLS0078 Avancerad Landskapsteori, 15,0 Hp

Kursplan fastställd

2021-01-15

Ämnen

Landskapsarkitektur

Betygsskala

Godkänd / Icke godkänd Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning

Kursfakta

Ämne: Landskapsarkitektur
Kurskod: PLS0078 Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig avdelning: Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning Studietakt: 100%