Ny sökning
PLS0079

Att studera stadslandskapets organisation och förvaltning

PLS0079 Att studera stadslandskapets organisation och förvaltning, 5,0 Hp

Kursplan fastställd

2021-01-20

Ämnen

Landskapsarkitektur

Betygsskala

Godkänd / Icke godkänd Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Ytterligare information

Schedule
Week 16, Thursday April 22, (morning)
Week 17, Monday April 26 - Thursday April 29.

To apply, candidates should please submit the following to Thomas B. Randrup (thomas.randrup@slu.se) by 7 April 2021:
- The candidate’s name and contact information,
- a statement of interest with motivation for participating in this course,
- PhD start date, title of the research project, name of supervisor(s), and home institution.