Ny sökning
PLS0080

Att studera stadslandskapets organisation och förvaltning

PLS0080 Att studera stadslandskapets organisation och förvaltning, 5,0 Hp

Kursplan fastställd

2021-02-04

Ämnen

Landskapsarkitektur

Betygsskala

Godkänd / Icke godkänd Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning

Kursfakta

Ämne: Landskapsarkitektur
Kurskod: PLS0080 Plats: Alnarp Distanskurs: Ja Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig avdelning: Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning Studietakt: 100%