Ny sökning
PLS0082

Sense of Place/Place Sensing

PLS0082 Sense of Place/Place Sensing, 5,0 Hp

Kursplan fastställd

2021-04-26

Ämnen

Betygsskala

Godkänd / Icke godkänd Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning

Kursfakta

Ämne:
Kurskod: PLS0082 Distanskurs: Ja Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig avdelning: Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning Studietakt: 100%