Ny sökning
PLS0083

Kritik i forskning/Kritik som praktik: Kunskapsverktyg för att designa urbana framtider

PLS0083 Kritik i forskning/Kritik som praktik: Kunskapsverktyg för att designa urbana framtider, 7,5 Hp

Kursplan fastställd

2021-04-27

Ämnen

Landskapsarkitektur

Betygsskala

Godkänd / Icke godkänd Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning

Kursfakta

Ämne: Landskapsarkitektur
Kurskod: PLS0083 Plats: Alnarp Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig avdelning: Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning Studietakt: 45%