Ny sökning
PLS0084

Metoder för genotypning av muterade och CRISPR-editerade växter

PLS0084 Metoder för genotypning av muterade och CRISPR-editerade växter, 3,0 Hp

Kursplan fastställd

2021-04-30

Ämnen

Biologi

Betygsskala

Godkänd / Icke godkänd Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för växtförädling

Kursfakta

Ämne: Biologi
Kurskod: PLS0084 Plats: Alnarp Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig avdelning: Institutionen för växtförädling Studietakt: 100%