Ny sökning
PLS0086

Analys av flyktiga substanser med GC-MS

PLS0086 Analys av flyktiga substanser med GC-MS, 3,0 Hp

Kursplan fastställd

2021-05-27

Ämnen

Biologi

Betygsskala

Godkänd / Icke godkänd Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Ytterligare information

Time table
The course is scheduled full time for one week. Generally, there are lectures in the mornings (ca 9-12), followed by workshops or practical laboratory exercises in the afternoons (ca 13-17). The last day is reserved for student presentations/examinations.

Examination
The students will be continuously examined throughout the practical moments of the course. All students are required to present their results from the workshops and practical exercises, and to discuss each other’s results.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för växtskyddsbiologi