Ny sökning
PLS0087

Workshop serie - metoder i modern växtförädling

PLS0087 Workshop serie - metoder i modern växtförädling, 1,5 Hp

Kursplan fastställd

2021-08-19

Ämnen

Biologi Lantbruksvetenskap

Betygsskala

Godkänd / Icke godkänd Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Ytterligare information

Workshops
2021-10-08 Association mapping
2021-11-12 Genomic selection
2021-12-03 Genome editing

Every time at 8.30-12 online via Zoom.
To pass the course, a PhD student will have participated in three workshops, and written a reflection of methods in relation to one’s own project.
It is fine to participate in one or more workshops, but in order to get credit points, participation in all three workshops is needed.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för växtskyddsbiologi