Ny sökning
PLS0087

Workshop serie - metoder i modern växtförädling

PLS0087 Workshop serie - metoder i modern växtförädling, 1,5 Hp

Kursplan fastställd

2021-08-19

Ämnen

Biologi Lantbruksvetenskap

Betygsskala

Godkänd / Icke godkänd Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för växtskyddsbiologi

Kursfakta

Ämne: Biologi Lantbruksvetenskap
Kurskod: PLS0087 Plats: Alnarp Distanskurs: Ja Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig avdelning: Institutionen för växtskyddsbiologi Studietakt: 10%