Ny sökning
PLS0088

Integrerad hantering av skadedjur och pollinatorer

PLS0088 Integrerad hantering av skadedjur och pollinatorer, 3,0 Hp

Kursplan fastställd

2021-10-08

Ämnen

Lantbruksvetenskap

Betygsskala

Godkänd / Icke godkänd Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för växtskyddsbiologi

Kursfakta

Ämne: Lantbruksvetenskap
Kurskod: PLS0088 Plats: Alnarp Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig avdelning: Institutionen för växtskyddsbiologi Studietakt: 100%