Ny sökning
PLS0090

Markekologi och ekosystemtjänster

PLS0090 Markekologi och ekosystemtjänster, 10,0 Hp

Kursplan fastställd

2022-02-18

Ämnen

Lantbruksvetenskap

Betygsskala

Godkänd / Icke godkänd Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Ytterligare information

Apply for the course by sending an email to the course leader no later than 15 March.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för biosystem och teknologi