Ny sökning
PLS0090

Markekologi och ekosystemtjänster

PLS0090 Markekologi och ekosystemtjänster, 10,0 Hp

Kursplan fastställd

2022-02-18

Ämnen

Lantbruksvetenskap

Betygsskala

Godkänd / Icke godkänd Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för biosystem och teknologi

Kursfakta

Ämne: Lantbruksvetenskap
Kurskod: PLS0090 Plats: Alnarp Distanskurs: Ja Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig avdelning: Institutionen för biosystem och teknologi Studietakt: 70%