Ny sökning
PNG0072

How to write and publish a scientific paper in molecular sciences

PNG0072 How to write and publish a scientific paper in molecular sciences, 5,0 Hp

Kursplan fastställd

2017-09-13

Ämnen

Biologi

Betygsskala

Godkänd / Icke godkänd Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Ytterligare information

Time: HT 2017, 50 %, Daytime

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för molekylära vetenskaper