Ny sökning
PNG0074

Frontiers in omics

PNG0074 Frontiers in omics, 2,0 Hp

Kursplan fastställd

2018-03-13

Ämnen

Biologi

Betygsskala

Godkänd / Icke godkänd Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Ytterligare information

The course is intended for PhD-students who are seeking the possibility of apply system biology approaches in their research. Postdocs can attend the course as long as there are places available.
Max number of students: 15
Min number of students: 5