Ny sökning
PNG0075

CAPRI Modelling

PNG0075 CAPRI Modelling, 2,5 Hp

Kursplan fastställd

2018-06-29

Ämnen

Ekonomi

Betygsskala

Godkänd / Icke godkänd Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för ekonomi