Ny sökning
PNG0076

Forskningsetik för kvalitativa metoder

PNG0076 Forskningsetik för kvalitativa metoder, 3,0 Hp

Kursplan fastställd

2018-09-05

Ämnen

Betygsskala

Godkänd / Icke godkänd Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Ytterligare information

The course is organised by the research school Society and Landscape at the Department of Urban and Rural Development.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för stad och land