Ny sökning
PNG0080

How to design, write and submit a research grant proposal

PNG0080 How to design, write and submit a research grant proposal, 3,0 Hp

Kursplan fastställd

2018-12-19

Ämnen

Kemi Biologi

Betygsskala

Godkänd / Icke godkänd Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Ytterligare information

Part time around 10%; daytime