Ny sökning
PNG0081

Samtida forskningsmetoder

PNG0081 Samtida forskningsmetoder, 7,5 Hp

Kursplan fastställd

2019-01-08

Ämnen

Landskapsplanering Agrarhistoria Landsbygdsutveckling Miljökommunikation Landskapsarkitektur

Betygsskala

Godkänd / Icke godkänd Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Ytterligare information

The course is given as part of the post graduate research school ‘Society and Landscape’ at the Department of Urban and Rural Development at the Swedish University of Agricultural Sciences.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för stad och land