Ny sökning
PNG0082

Scientific Writing for PhD Students

PNG0082 Scientific Writing for PhD Students, 3,0 Hp

Kursplan fastställd

2019-02-28

Ämnen

Betygsskala

Godkänd / Icke godkänd Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Ytterligare information

Application to the course should be sent to the coordinator of the research school SSPSD Nina Lind, nina.lind@slu.se be written in English and include:
- name, affiliation, full address, e-mail and phone number
- name and affiliation of PhD supervisor
- short description of PhD project (0,5-1 page)

This course is offered by the research school Social Science Perspectives on Sustainable Development, an umbrella organization between the Department of Economics and the Department of Urban and Rural Development.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för ekonomi