Ny sökning
PNG0085

Analytiskt skrivande

PNG0085 Analytiskt skrivande, 5,0 Hp

Kursplan fastställd

2019-08-27

Ämnen

Landskapsplanering Agrarhistoria Landsbygdsutveckling Miljökommunikation Landskapsarkitektur

Betygsskala

Godkänd / Icke godkänd Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Ytterligare information

Each week includes two days with the course tutors and three days of individual/peer group work.

This course is organized within the research school Society and Landscape at the Department of Urban and Rural Development at the Swedish University of Agricultural Sciences.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för stad och land