Ny sökning
PNG0086

Writing Scientific Papers

PNG0086 Writing Scientific Papers, 5,0 Hp

Kursplan fastställd

2019-10-17

Ämnen

Miljökommunikation

Betygsskala

Godkänd / Icke godkänd Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för ekologi

Kursfakta

Ämne: Miljökommunikation
Kurskod: PNG0086 Plats: Uppsala Distanskurs: Ja Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig avdelning: Institutionen för ekologi Studietakt: 5%