Ny sökning
PNG0088

Understanding and coding the R programming language

PNG0088 Understanding and coding the R programming language, 3,0 Hp

Kursplan fastställd

2020-02-05

Ämnen

Betygsskala

Godkänd / Icke godkänd Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för ekologi