Ny sökning
PNG0089

Foundational philosophy of ecology - an introduction

PNG0089 Foundational philosophy of ecology - an introduction, 3,0 Hp

Kursplan fastställd

2020-02-11

Ämnen

Biologi

Betygsskala

Godkänd / Icke godkänd Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Ytterligare information

find more info at the Ecology research school’s web page: https://www.slu.se/en/graduate-schools/ecology-basics-and-applications/

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för ekologi