Ny sökning
PNG0091

Tvärvetenskapliga perspektiv

PNG0091 Tvärvetenskapliga perspektiv, 2,0 Hp

Kursplan fastställd

2020-09-10

Ämnen

Betygsskala

Godkänd / Icke godkänd Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Ytterligare information

This course is part of the research school Social Science Perspectives on sustainable Development, an umbrella organization between the Department of Economics and the Department of Urban and Rural Development.

Application to the course should be sent to Carin Martiin, carin.martiin@slu.se be written in English and include:
- name, affiliation, full address, e-mail and phone number
- name and affiliation of PhD supervisor

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för ekonomi