Ny sökning
PNG0091

Tvärvetenskapliga perspektiv

PNG0091 Tvärvetenskapliga perspektiv, 2,0 Hp

Kursplan fastställd

2020-09-10

Ämnen

Betygsskala

Godkänd / Icke godkänd Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för ekonomi

Kursfakta

Ämne:
Kurskod: PNG0091 Plats: Ortsoberoende Distanskurs: Ja Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig avdelning: Institutionen för ekonomi Studietakt: 25%