Ny sökning
PNG0092

Avancerad datahantering i R

PNG0092 Avancerad datahantering i R, 3,0 Hp

Kursplan fastställd

2020-12-18

Ämnen

Matematisk statistik

Betygsskala

Godkänd / Icke godkänd Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för ekologi

Kursfakta

Ämne: Matematisk statistik
Kurskod: PNG0092 Plats: Uppsala Distanskurs: Ja Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig avdelning: Institutionen för ekologi Studietakt: 35%