Ny sökning
PNG0093

En kort introduktion till Geografiska informationssytem (GIS) med fokus på choropleth-kartor

PNG0093 En kort introduktion till Geografiska informationssytem (GIS) med fokus på choropleth-kartor, 3,0 Hp

Kursplan fastställd

2020-12-18

Ämnen

Landskapsplanering Agrarhistoria Landsbygdsutveckling Miljökommunikation Landskapsarkitektur

Betygsskala

Godkänd / Icke godkänd Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Ytterligare information

The primary software applications used in this course will be QGIS, which is free and open source, and Microsoft Excel. QGIS works on all computer platforms (Microsoft, Apple and Linux), with the possible exception of literally the very latest Apple computers that are coming out in December 2020.

The course is offered by the research school Society and Landscape (SL) at the Department of Urban and Rural Development, SLU.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för stad och land