Ny sökning
PNG0093

En kort introduktion till Geografiska informationssytem (GIS) med fokus på choropleth-kartor

PNG0093 En kort introduktion till Geografiska informationssytem (GIS) med fokus på choropleth-kartor, 3,0 Hp

Kursplan fastställd

2020-12-18

Ämnen

Landskapsplanering Agrarhistoria Landsbygdsutveckling Miljökommunikation Landskapsarkitektur

Betygsskala

Godkänd / Icke godkänd Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för stad och land

Kursfakta

Ämne: Landskapsplanering Agrarhistoria Landsbygdsutveckling Miljökommunikation Landskapsarkitektur
Kurskod: PNG0093 Distanskurs: Ja Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig avdelning: Institutionen för stad och land Studietakt: 50%