Ny sökning
PNG0094

Analytiskt skrivande

PNG0094 Analytiskt skrivande, 5,0 Hp

Kursplan fastställd

2021-01-15

Ämnen

Landskapsplanering Agrarhistoria Landsbygdsutveckling Miljökommunikation Landskapsarkitektur

Betygsskala

Godkänd / Icke godkänd Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Ytterligare information

Course responsible:
Andrew Butler: Andrew.butler@slu.se
Harry Fischer: harry.fischer@slu.se

Course timetable:
Two weeks in October (Block one and two)
One week in November (Block three)
One week in December (Block four)

Each week includes two days with the course tutors and three days of individual/peer group work.

This course is organised within the research school Society and Landscape (SL) at the Department of Urban and Rural Development at the Swedish University of Agricultural Sciences.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för stad och land