Ny sökning
PNG0096

Avancerad datahantering i R

PNG0096 Avancerad datahantering i R, 2,0 Hp

Kursplan fastställd

2021-03-01

Ämnen

Matematisk statistik

Betygsskala

Godkänd / Icke godkänd Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Ytterligare information

The course will follow the current recommendations concerning the public health and Covid-19 pandemic from the Public Health Agency of Sweden (FHM) and SLU.

Scheduled course meetings November 4, 11 and December 2.

The course is organized in collaboration with the postgraduate research schools Ecology -basics and applications and Focus on Soils and Water

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för ekologi