Ny sökning
PNG0097

Kreativa forskningsmetoder för urbana sammanhang

PNG0097 Kreativa forskningsmetoder för urbana sammanhang, 7,5 Hp

Kursplan fastställd

2021-06-09

Ämnen

Landskapsarkitektur

Betygsskala

Godkänd / Icke godkänd Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för stad och land

Kursfakta

Ämne: Landskapsarkitektur
Kurskod: PNG0097 Plats: Uppsala Distanskurs: Ja Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig avdelning: Institutionen för stad och land Studietakt: 30%